akdaş

İnsan Kaynakları PolitikasıGeri

Globalleşen dünyada rekabette fark yaratabilmek için en önemli sermayesinin insan kaynakları olduğunun bilinciyle hareket eden Akdaş Döküm, şirketin hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, gerekli işgücü alt yapısını hazırlamak, geliştirmek, çağdaş yönetim teknikleri kullanarak öğrenen ve yaratıcı bir organizasyon kurmak amacıyla, stratejik düşünebilen, hızlı, atak ve sorumlu çalışma arkadaşları ile bu aileyi büyütmeyi hedeflemektedir.

Bu amaçla çalışanlarının motivasyon ve memnuniyetine büyük önem veren ve bünyesinde 550 kişiye istihdam imkânı sağlayan Akdaş Döküm, yaptığı yatırımlarla kendi gelişim ve büyümesini gerçekleştirirken, topluma da faydalı olmanın gururunu yaşamakta ve bu sayede döküm sektörünün de geleceğine yön vermektedir.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, işini seven, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, etik değerlere sahip, katma değer yaratan, müşteri odaklı, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

Bu politika paralelinde çalışanları için;

  • Tarafsız ve fırsat eşitliği anlayışıyla, hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratmak,
  • Ömür boyu öğrenmenin sürdürülebilmesi için elverişli işyeri iklimini sağlamak,
  • Bireysel farklılıkları doğru biçimde değerlendirecek sistemleri kurmak ve işletmek,
  • Performansı objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,
  • İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.

İşletmenin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynaklarının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, yetiştirilmesi, özlük işlerinin takibi ve insan kaynaklarına ilişkin iş tanımlarının güncellenmesi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi çalışmaların objektif kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesi personel politikasının hedefidir.