akdaş

İnsan Kaynakları UygulamalarıGeri

İşe Alma ve Yerleştirme
Akdaş Döküm’ün başarısının ardındaki en önemli kaynak çalışanlarıdır. Şirket hedeflerimiz doğrultusunda, personel ihtiyaçlarımıza ve pozisyonun niteliklerine en uygun adayları bünyemize kazandırmak üzere işe alım süreçlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Bu doğrultuda şirketimiz içerisinde açılan pozisyonlar için doğru kişileri doğru işe yerleştirmek en büyük hedefimizdir.

Adaylarımızın özellikle şirket değerleri ile kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip olmaları, motivasyonu yüksek, gelişime ve değişime açık, özgüveni yüksek, iyi eğitimli, yaptığı iste fark yaratacak nitelikte olması bizim için önemlidir.

Başvuruları değerlendirilip özgeçmişleri olumlu bulunan adaylara ilgili departman yöneticileri ve insan kaynakları departmanı tarafından mülakata alınır. Mülakatı olumlu olan adaylara is teklifi yapılır.

Oryantasyon Süreci
Şirketimizde ise yerleştirilen çalışanlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile başlayan ve diğer departmanların tanıtılması, şirket politikaları, şirketin organizasyonel yapısı, üretim-hizmet konusu ve süreci, sosyal haklar ve sorumluluklar, iş koşullarının anlatılması ile devam eden oryantasyon sürecine dahil edilmektedirler. Bu süreç çalışanın işe ve işletmeye yabancılaşmasını önleyerek işe uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmaktır. Programda;

 • Çalışana şirketin hedefleri, stratejik öncelikleri, değerleri, organizasyon yapısı ve fonksiyonları ile ilgili temel bilgileri sunarak Akdaş Döküm içerisindeki rolünü anlatmak,
 • Şirketin organizasyon yapısı, kültürü, ürün ve hizmetlerini anlatmak,
 • Çalışanı yöneticileri, çalışma arkadaşları ve diğer departmanlar ile tanıştırmak,
 • Departman iş süreçlerini detaylı olarak tanıtmak,
 • Şirketin insan kaynakları ve kalite sistemleri ile ilgili yönetmelik ve uygulamaları ile ücretlendirme ve yan menfaatleri hakkında bilgi vermek,
 • Öğrenme süresini kısaltmak ve çalışanın hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Kariyer Yönetimi
Kariyer yönetiminde amacımız çalışanlarımızın üstlendikleri rollerde deneyim, bilgi, becerilerini artırmak, onları doğru şekilde değerlendirmek ve yönlendirmektir.

Çalışanlarımızın fark yaratan davranışları ve basarili sonuçları doğrultusunda da terfi, nakil ve görev değişikliği gibi uygulamalar ile çalışanlarımıza farklı kariyer fırsatları sunulmaktadır.

Geliştirme Faaliyetleri
Şirketimizde Mesleki Gelişim fırsatlarının yani sıra, Kişisel Gelişimi desteklemek, çalışanlarımızın beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmak ve farkındalık yaratmak amacıyla farklı başlıklarda eğitim programları düzenlenmektedir.

Ücretlendirme ve Sosyal Menfaatler
Ücretlendirme ve yan menfaat sistemimiz kişilerin yetkinliklerinin, eğitim ve is tecrübelerinin esas alındığı is değerleme sistemi üzerinden yapılandırılmıştır. Ücretler, her yıl yapılan Performans Değerlendirme sonuçları, piyasa ücret araştırmaları, dikkate alınarak Ocak ayında güncellenmektedir. Çalışanlarımıza sunmuş olduğumuz ücret ve yan menfaatler;

 • Tüm çalışanlara ferdi kaza sigortası,
 • Yemek ve ulaşım hizmetlerinden oluşmaktadır.

Kurum İçi İletişim
Şirketimizde kurum içi iletişim;

 • Çevre ve İSG Dergisi - Tüm çalışanlar ile paylaşılan ayda bir yayınlanan dergi,
 • Duyuru Panoları - Şirket ile ilgili haberler ya da bilgilerin paylaşıldığı panolar,

Staj Olanakları
Şirketimizde 2 farklı staj uygulaması bulunmaktadır:

 • 3308 sayılı kanun gereği Meslek Lisesi örgencileri haftada 3 gün işyerimizde bulunmaktadır.
 • Üniversitelerin zorunlu staj kapsamında olan, tercihen Makine, Endüstri, Malzeme Bilimi ve Metalürji Mühendisliği bölümlerinde okumakta olan 2. 3. ve 4. sınıf örgencilerine yaz staj imkânı (Haziran-Temmuz / Ağustos-Eylül) verilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

(KVKK) KAPSAMINDA

WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

 

Staj başvurusu için: personel@akdas.com.tr