akdaş

İSG-Çevre-EnerjiGeri

AKDAŞ DÖKÜM A.Ş. ‘de sürdürülebilirliğin temel taşlarından olan insan sağlığı, teknik emniyet ve çevre her zaman ön planda tutulmakta, çalışmalarımız bu prensip doğrultusunda sürdürülmektedir. Bu konuda sorumluluk, en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm çalışanlar tarafından paylaşılmaktadır. Emniyet kuralları, ulusal, uluslararası mevzuat doğrultusunda hazırlanmış olup, eksiksiz bir biçimde uygulanmaktadır.

Sağlık, teknik emniyet ve çevre politikalarının uygulanması başta Genel Müdürümüz olmak üzere Yönetim Kurulu’nun doğrudan sorumluluğundadır.

Amacımız, faaliyetlerimiz sonucu çevremize, çalışanlarımıza, alt yüklenici çalışanlarına, müşterilerimize ve topluma gelebilecek her türlü zararı en aza indirmektir. Sağlık, teknik emniyet ve çevre standartlarına tüm çalışanlar ile birlikte alt yüklenici çalışanlarının da kararlı, titiz ve ödünsüz bir şekilde uymaları için gerekli çalışmalar ve uygulamalar başlatılmıştır ve yürütülmektedir.

Tüm çalışanlar, yaptıkları işlerde belirlenen emniyet kurallarına uymaktan, kendilerine sağlanan koruyucu malzemeleri kullanmaktan ve işin yapılması esnasında kendilerinin ve diğer çalışanların iş kazalarına maruz kalmalarını önlemek için gerekli titizliği göstermekten, görevli oldukları sahada oluşan emniyetsiz koşulların giderilmesini sağlamaktan ve amirlerine rapor etmekten sorumludurlar.

Yöneticiler, personelin emniyetli ve sağlıklı çalışmalarını temin etmek için çalışma koşullarını gözlemlemekten, iyileştirmekten ve tespit edilen emniyetsiz koşulların giderilmesinden sorumludurlar.

İç Denetlemelerde tesislerde iş güvenliği, sağlık ve çevre konularında detaylı gözlemler yapılmakta, bulunan bulgular için açılan gerekli düzeltici faaliyetler ile tesislerin daha sağlıklı, tehlikesiz ve çevreye duyarlı olması sağlanmaktadır.

AKDAŞ DÖKÜM A.Ş. faaliyetlerinin tüm risk düzeylerini göz önünde tutarak; riskleri ortadan kaldırma veya kabul edilebilir ve uygulanabilir seviyeye düşürmeyi hedeflemektedir. Risklerin farkında olunmasında, derecelendirilmesinde, yönetilmesinde, kritik işlere kaynak aktarılmasına öncelik verilmesi amacıyla Risk Değerlendirme Tablosu ve Çevre Boyut ve Etkileri Tablosu kullanılmaktadır.

Şirketi ve çalışanları ileriye dönük kaza ve felaketlerden koruyacağı düşünülen, ucuz atlatma, emniyetsiz durum ve maddi hasar tespit konularında “Ramak Kala Formu” tutma uygulamasına tüm tesislerde devam edilmektedir.

Tehlike ve etkilerinin Yönetim Sürecinde risklerin belirlenmesi, yönetilmesi, kritik işlere kaynak (işgücü, para vb.) aktarılmasına öncelik verilmesi sağlanmaktadır.