akdaş

LaboratuvarGeri

Laboratuarımızda test ve kontroller ulusal ve uluslararası standartlara veya müşteri şartlarına uygun olarak kontrol edilmektedir. Tahribatsız muayene kontrollerini konusunda uzman ve bağımsız kuruluşlar tarafından sertifikalandırılan personeller yapmaktadır. Bünyemizde yapılan kontrol ve testler;

 • Spektral Analiz Testi
 • Çentik Darbe Testi (-40 ºC /+70 ºC)
 • Çekme ve Eğme Testleri
 • Sertlik Testi
 • Metalografik İnceleme
 • Ultrasonik kontrol(UT)
 • Manyetik Kontrol (MT)
 • Sıvı Penetrant Kontrolü (PT)
 • Gözle Kontrol (VT)
 • Boya Kalınlık Ölçümü
 • 3Boyutlu ölçümü de içeren Boyut Kontrolleri